Dychová hudba HRADIŠŤANKA
z Hradišťa pod Vrátnom
Vás víta na svojich stránkach.

Obsadenie DH Hradišťanka v rokoch 2000-2015

Z ľava - horný rad - Mgr. Jarmila Steigerová, Ladislav Chovanec, Dušan Ješko,
Ing. Anton Fiala, Peter Vulgan, Ján Krištof, Miroslav Sadloň, Marian Holic,
dolný rad z ľava - Radoslav Muller, Patrik Sadloň, Zdenko Juríček, René Michálek,
kapelník - Ing. Jozef Kerecman, Mgr. Rastislav KalenskýZ ľava - horný rad - Danka Vajdová,Ján Krištof, Monika Romaňáková, Ladislav Chovanec, Peter Vulgan, Jozef Fukna, Miroslav Sadloň, Peter Novák,
dolný rad z ľava - Mgr. Rastislav Kalenský, Dušan Ješko, René Michálek, Marián Gašparík, kapelník - Ing. Jozef KerecmanZ ľava - horný rad - Milan Kapsa, Monika Romaňáková, Ján Krištof, Danka Vajdová,
Jozef Fukna, Dušan Petrovič, Vladimír Húska, Peter Vulgan,
dolný rad z ľava - René Michálek, Erik Beňo, Marián Gašparík, Ing. Jozef Kerecman,
Peter Novák, Miroslav Sadloň